Chào mừng đến với tin tức 123

- tin tức hằng ngày của thế giới sẽ được chuyển vào đây 1 cách nhanh chóng và ngày ngày sẽ truy cập thêm một số thông tin hoặc tin tức khác ....

1 số tin tức tạo ra scandal trong ngày

- Phần này cũng zống như trên cũng sẽ cập nhật thông tin và tin tức nhưng đặc biệt là nó khác hoàn toàn với phần trên vì phần trên là những thông tin đúng đắn ! còn phần này thì  sẽ cập nhật những thông vs tin tức hằng ngày bị đưa lên danh sách là tạo ra scandal